Kris & Lisanne zeer waarschijnlijk verongelukt nabij Pianistapad, aldus team van Forensische Specialisten

Persbericht

Kris en Lisanne zeer waarschijnlijk verongelukt nabij Pianistapad, aldus team van Forensische Specialisten.

Amersfoort – 4 maart 2015 – Begin januari is een team met o.a. forensische specialisten en een team met leden van stichting Reddingshonden RHWW en specialisten van de Panamese autoriteiten op initiatief van de familie Kremers, namens beide families en met steun van de Stichting vind Kris en Lisanne, opnieuw afgereisd naar Boquete Panama om aldaar een laatste zoektocht naar antwoorden te voltooien. De opdracht was om nog een laatste zoektocht te organiseren om zoveel mogelijk resten van de meiden terug te vinden.

Het team van forensische specialisten heeft – naast de zoektocht naar stoffelijke resten – een uitvoerige analyse gedaan inzake verschillende scenario’s die als meest waarschijnlijk worden geacht. Het team van specialisten, ervaren in het zoeken naar stoffelijke resten en onderzoeken van plaats delicten, heeft gezocht in het stroomgebied van verschillende rivieren die allen uitkomen op de Culebra rivier, waar eerder de spullen en resten gevonden zijn van Kris en Lisanne. Gezien de hoeveelheid tijd die inmiddels verstreken is en de snel wisselende hoge waterstanden, maakt de kans dat er ooit nog resten gevonden zullen worden zeer klein. Het snel stromende water neemt alles mee en ververst regelmatig het gehele stroomgebied.

Het team, bijgestaan door de lokale gidsen en bewoners, heeft het pianistapad afgelopen zoals ook de ouders van Kris afgelopen augustus hebben gedaan. Dat verdwalen op het pad zeer onwaarschijnlijk is, wordt nu ook door deze specialisten onderbouwd. „Het gebied waar een en ander verondersteld wordt zich te hebben afgespeeld, leent zich eenvoudigweg niet voor verdwalen. Van een ieder die verdwalen als reële mogelijkheid suggereert, kan met zekerheid worden gesteld dat deze nimmer de route in kwestie fysiek heeft doorkruist.” aldus Frank van der Goot,  die tijdens de tocht leiding gaf aan het team.

Ook het scenario rondom een misdrijf werd grondig nagelopen. „De geografische condities, de sociaal maatschappelijke condities en de  technische feiten zoals uit het forensisch onderzoek naar voren zijn gekomen, maken een misdrijf in de vorm van een overval, zedenmisdrijf, gewelddelict of ontvoering zeer onwaarschijnlijk.”

Wat rest is een noodlottig ongeval, mogelijk veroorzaakt door een ongelukkige valpartij. „Met name het laatste stuk van de afdaling van de Pianista heeft geografisch valmogelijkheden in zich. Uitgaande van een val van deze hellingen ligt het voorland van de valler(s) in de bedding van een van de rivieren welke uitkomen in de Culebra rivier. De omstandigheden in de bedding komen overeen met aangeleverd beeldmateriaal zoals voorhanden op de veiliggestelde fotoapparatuur. Een valpartij is eveneens een conclusie die zou kunnen passen bij de resultaten van de onderzoeken van gevonden resten.”

Het team met de reddingshonden en de Panamese autoriteiten hebben de plek waar eerder spullen en resten zijn gevonden proberen te benaderen maar moesten vanwege het erg slechte weer die zoektocht staken. Ondanks de enorme inzet en bereidheid van de mensen van Stichting RHWW kon er niet gezocht worden.

Wat deze zoektocht wel opleverde was het feit dat een betrokkene die het gebied erg goed kent, de donkere foto’s bekeken heeft, een mogelijkheid die hij eerder niet kreeg en kwam tot de conclusie dat de locatie waar deze foto’s genomen zijn liggen in het gebied, naar wat later bleek dezelfde locatie was dat het team forensisch specialisten onafhankelijk aanwees als plek waar een ongeval heeft plaatsgevonden.

Hoewel niets met zekerheid vast te stellen valt op basis van de beperkte aanknopingspunten die aanwezig zijn, lijkt het volgens het team forensisch specialisten het meest waarschijnlijk dat Kris en Lisanne zijn omgekomen als gevolg van een noodlottig ongeval waarbij ze mogelijk een helling zijn afgegleden waarbij terug omhoog klimmen uitgesloten is zonder de juiste hulpmiddelen. “Bij een val op deze plek is er een enorm hoogteverschil van 30-40 meter, wat de kans op letsel zeer waarschijnlijk maakt. Bovendien is de stroom aan beide kanten omgeven door watervallen en is de bedding omgeven door steile rotswand van enkele meters.” De plek waar dit gebeurt kan zijn werd aangewezen door verschillende personen, onafhankelijk van elkaar, die zonder enig eigenbelang handelen.

Nu we vanuit het NFI ook de bevestiging hebben gekregen dat de gevonden resten van Kris afkomstig zijn, kunnen we daadwerkelijk een begrafenis gaan regelen.

We zijn als familie opgelucht dat we nu toch eindelijk een mogelijke en plausibele verklaring hebben voor alle vragen die we rond het overlijden van Kris hadden.

We willen iedereen die zich ingezet heeft om tot een antwoord te komen op de vraag wat er gebeurt kan met Kris en Lisanne sinds hun verdwijning op 1 april vorig jaar, enorm bedanken voor hun toewijding en betrokkenheid om samen met ons tot dit resultaat te komen.

Naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de familie Kremers, Nikki van Passel +31 (0)6 300 430 40

Without you here – Song for Kris

Without you here – Song for Kris

Een bijzonder liedje gezongen door Marco Oostra (o.a. bekend van The Voice) en Frankie Lee is het idee van de Brabanders Joop Kessels en Vincent Perquin om na een half jaar opnieuw aandacht te vragen voor de vele vragen die nog altijd onbeantwoord zijn op dit moment in de zaak van Kris Kremers. Het liedje geschreven door Jemy Gijsman is geproduceerd als eerbetoon aan Kris en om de herinnering aan Kris levend te houden. Uit binnen en buitenland hebben mensen uit de radio en muziek wereld belangeloos meegewerkt om aandacht te blijven houden en er zo voor te zorgen dat de familie Kremers hun zoektocht naar antwoorden kan doorzetten om de onderste steen boven te krijgen. Als we de oorzaak achterhalen, kunnen we mogelijk samen voorkomen dat dit nog een keer gebeurt met andere families.

Naast dit fantastische initiatief is ook geheel belangeloos een bijpassende video clip opgenomen met een symbolisch “privé-concert voor Kris” in de Cacaofabriek in Helmond. Hierin zijn door Kees van Langen en Niec Himpens onder andere nieuwe beelden verwerkt van de zoektocht van de familie Kremers in de bergen rondom Boquete. In de introductie worden in het Spaans alle mensen die mee hebben gewerkt tot nu toe en in het bijzonder de bevolking van Boquete, bedankt voor al hun steun en moeite het afgelopen half jaar. Ook wordt iedereen opgeroepen de zoektocht te blijven steunen en mee te helpen om de antwoorden te vinden op vragen die nog openstaan. Dat kan bijvoorbeeld door het nummer en de videoclip te delen via sociale media.

Het liedje is 1 oktober gelanceerd via RTL late night met behulp van Humberto Tan en te downloaden via iTunes. Op vele radiostations in bijvoorbeeld Nederland, Panama, België, Spanje en de Verenigde Staten, kun je promo’s horen die tevens belangeloos zijn ingesproken door verschillende voice-overs in binnen en buitenland. Zo zijn bijvoorbeeld de stemmen te horen van Jeroen Nieuwenhuize (Radio 538), Martin Stoker (RTL 7) en Bob Sauer (De stem van CNN).

Download hier het nummer
Hier vindt je meer achtergrond informatie over het liedje. (meer…)

Inhoud NFI onderzoek nog altijd niet bekend bij advocaten noch familie.

Persbericht

Inhoud NFI onderzoek nog altijd niet bekend bij advocaten noch familie.

Amersfoort – 9 september 2014 – Zowel in Nederland als in Panama blijft het wachten op de volledige rapportage van het NFI. Het NFI zou onderzoek gedaan hebben naar de telefoons en DNA onderzoek op de rugzak en andere zaken die gevonden zijn op 14 juni in Panama. Daarnaast hebben wij ook nog altijd geen nieuwe DNA rapportages ontvangen omtrent de eerder gevonden resten afgelopen periode, noch van bijvoorbeeld de spijkerbroek van Kris.

Serieuze uitgebreide zoekactie

Wij hebben begrepen dat er op vrijdag 29 augustus weer opnieuw stoffelijke resten zijn aangetroffen door indianen in Panama. Zo wordt duidelijk dat je niet meer kunt spreken over een vondst die per ongeluk wordt gedaan door toevallig langslopende indianen.

Wij willen de autoriteiten dan ook nogmaals aansporen zich te houden aan de belofte die aan ons en tevens in de media in juni al is uitgesproken dat zij een serieuze uitgebreide zoekactie zullen doen langs de rivier op de plaats waar eerder resten gevonden zijn en steeds nieuwe vondsten gedaan worden, teneinde zoveel mogelijk resten tegelijk naar Nederland te kunnen repatriëren. Van een serieuze actie is tot nu toe geen enkele sprake geweest. Je wil zeker weten dat alles wat we straks ontvangen, ook alles is wat na volledige inzet van de autoriteiten te vinden is!

Stoffelijke resten zo compleet mogelijk repatriëren

Als familie kun je niet overgaan tot afscheid nemen en het begraven van resten wanneer ze vrijgegeven worden, als het zeer waarschijnlijk is dat er volgende week weer wat gevonden kan worden, en de week erna weer. In de praktijk blijkt dat nu te gebeuren. Het is verschrikkelijk moeilijk voor ons als ouders en broers, maar ook voor ooms, tantes, vrienden en vriendinnen om te beseffen dat er 2 maanden later nog zoveel resten niet gevonden zijn van Kris en dat ze ergens langs een rivier liggen waar kennelijk wel regelmatig mensen langskomen.

Verzoek om helderheid

Wij willen dat de autoriteiten nu gaan aangeven wanneer zij deze belofte gaan uitvoeren en daadwerkelijk gaan zoeken naar de resten van Kris. Als er geen nieuwe zoektocht gaat komen met volledige inzet vanuit de autoriteiten, willen wij daar nu graag over geïnformeerd worden zodat wij als familie zelf een fatsoenlijke zoektocht op touw kunnen zetten waarmee een einde kan komen aan deze nachtmerrie en de ondraaglijk aanhoudende onzekerheid waarin we ons al sinds 1 april bevinden.

We zijn nu ruim 2 maanden verder sinds de rugzak gevonden is en we precies weten waar we moeten zijn maar hebben nog altijd amper informatie ontvangen vanuit de telefoons noch andere informatie. Met bijvoorbeeld locatie-gegevens is mogelijk precies vast te stellen waar we moeten zijn en of we het onderzoek verder kunnen voortzetten met die nieuwe feitelijke informatie. Het is onbegrijpelijk dat deze informatie nog altijd ook niet met onze advocaten gedeeld wordt.

Naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de familie Kremers, Nikki van Passel +31 (0)6 300 430 40

Verzoek tot vrijgeven van resultaten onderzoek NFI aan Panamese autoriteiten.

Persbericht

Verzoek tot vrijgeven van resultaten onderzoek NFI aan Panamese autoriteiten.

Amersfoort – 18 augustus 2014 – Afgelopen dagen is duidelijk geworden dat de resultaten van het onderzoek door het NFI in Nederland, naar de gevonden rugzak met o.a. de telefoons en de digitale camera, nog altijd niet zijn overgedragen aan de Panamese autoriteiten. Onze advocaat in Panama, de heer E. Arrocha, kwam tot deze conclusie na een eerste blik op het meer dan duizend pagina’s tellend dossier dat hij inmiddels overhandigd heeft gekregen van het Openbaar Ministerie in Panama. De familie wil bij deze het NFI dringend verzoeken deze gegevens zo snel mogelijk aan de Panamese autoriteiten te overhandigen opdat zij verder meegenomen kunnen worden in het onderzoek naar antwoorden wat er met Kris is gebeurd. (meer…)

Nieuwe zoektocht naar antwoorden en oorzaak verdwijning van Kris Kremers

Persbericht

Nieuwe zoektocht naar antwoorden en oorzaak verdwijning van Kris Kremers.

Amersfoort – 25 juli 2014 – Afgelopen weken hebben wij, de ouders van Kris Kremers, besloten de zoektocht naar antwoorden voor Kris door te zetten op eigen initiatief. De informatie die gedeeld is met ons geeft aanleiding tot veel vragen en levert nog geen antwoorden op. Een conclusie over wat er gebeurd kan zijn is op dit moment niet te trekken. Voor ons is nog altijd niet vast komen te staan dat het louter gaat om een ‚verdwaling’. (meer…)