Foto’s

Onrechtmatig openbaar maken foto’s

Als familie van Kris Kremers hebben wij geen toestemming gegeven voor het op enigerlei wijze openbaar maken van foto’s uit de serie afkomstig uit de camera die gevonden is in Panama en waar haar laatste foto’s opstaan. Iedereen die foto’s op enigerlei wijze openbaar maakt van Kris zonder expliciete toestemming van haar familie, handelt derhalve onrechtmatig en zal met juridische middelen verzocht worden de wensen van de familie rondom het portretrecht te respecteren. Het recht om deze foto’s vrij te geven behoort toe aan de familie. Zij willen dan ook zelf beslissen of en zo ja wanneer deze foto’s op enigerlei wijze openbaar gemaakt mogen worden.

Via het contactformulier kan een verzoek ingediend worden

 

Answers for Kris

Spanish school by the riverSpanish school by the river

Spanish school by the river, Alto Boquete

Ingang Pianista pad

Ingang Pianista pad

 

Boquete - provincie Chiriqui Panama

Boquete – provincie Chiriqui Panama

 

Billboard, doorgaande weg van David naar Boquete

Billboard, doorgaande weg van David naar Boquete

 

Reddinshonden team uit Duiven en familie Kremers

Reddinshonden team uit Duiven en familie Kremers

 

Zoekteam mei/juni 2014

Zoekteam mei/juni 2014

Alle rechten voorbehouden