NFI onderzoeksresultaten nog altijd niet aangekomen bij Panamese autoriteiten

Persbericht

NFI onderzoeksresultaten nog altijd niet aangekomen bij Panamese autoriteiten..

Amersfoort – 1 september 2014 – Inmiddels hebben we begrepen dat het felbegeerde NFI rapport nog altijd niet in handen is van de officier van justitie in Panama, Betzaida Pitti.

Het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) heeft op 20 augustus jl. volgens verschillende media openlijk verklaard dat het door de Panamese autoriteiten verzochte onderzoek op 7 augustus jl. was afgerond en dat het rapport met de resultaten van dat onderzoek diezelfde dag is verzonden naar het Nederlandse Openbaar Ministerie. Dat bericht is in strijd met de informatie die het Nederlandse Openbaar Ministerie op 14 augustus 2014 en 20 augustus 2014 desgevraagd aan de Nederlandse advocaat van de familie Kremers heeft verstrekt. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft aan de advocaat van de familie Kremers laten weten dat het onderzoek door het NFI nog niet volledig zou zijn afgerond. Het Nederlandse Openbaar Ministerie liet weten te acteren op het verzoek om rechtshulp uit Panama en dat met de Panamese autoriteiten zou zijn afgesproken dat alle onderzoeksresultaten in één keer via het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie ter beschikking zouden worden gesteld van de Panamese autoriteiten.Van de Panamese autoriteiten heeft de familie begrepen dat aanvankelijk inderdaad was afgesproken en dat het toen overigens ook noodzakelijk was dat de onderzoeksresultaten op deze wijze ter beschikking zouden worden gesteld van de Panamese autoriteiten. Echter, vanwege de steeds verder verslechterende weersomstandigheden in Panama, hebben de Panamese autoriteiten tussentijds de weg vrij weten te maken voor de digitale verzending van de onderzoeksresultaten. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft daar kennelijk geen medewerking aan kunnen of willen verlenen en de onderzoeksresultaten inmiddels via de aanvankelijk overeengekomen weg ter beschikking gesteld van de Nederlandse ambassadeur in Panama. De Nederlandse ambassadeur in Panama beschikt inmiddels al tien dagen over de onderzoeksresultaten, doch hij heeft die onderzoeksresultaten nu nog steeds niet ter beschikking gesteld van de Panamese autoriteiten. De advocaat van de familie Kremers in Panama heeft – evenals de officier van justitie in Panama – al meerdere keren getracht om contact te krijgen met de Nederlandse ambassadeur, zodat de onderzoeksresultaten alsnog spoedig op de juiste plek terecht komen. De familie Kremers heeft evenwel begrepen dat de Nederlandse ambassadeur in Panama in het geheel niet heeft gereageerd op die dringende verzoeken, laat staan dat de onderzoeksresultaten (die inmiddels al bijna een maand beschikbaar zijn) al ter beschikking zouden zijn gesteld van de Panamese autoriteiten.  
Inmiddels heeft de advocaat van de familie Kremers in Nederland overigens ook een verzoek gedaan aan het Nederlandse Openbaar Ministerie om de beschikbare onderzoeksresultaten – voor zover mogelijk – alsnog digitaal ter beschikking te stellen van de Panamese autoriteiten. Een en ander is niet alleen van belang om het onderzoek in Panama verder te kunnen voortzetten, maar ook vanwege het feit dat de resultaten van het onderzoek enkel door de Panamese autoriteiten ter beschikking van de familie Kremers kunnen worden gesteld.

“

„Je krijgt hier opnieuw het idee van het kastje naar de muur te worden gestuurd om vervolgens aan het lijntje te worden gehouden terwijl je probeert te achterhalen wat er met je dochter is gebeurd en hoe ze om het leven is gekomen. Er lijkt weinig empathie aanwezig te zijn bij mensen in Nederland die zich met dit onderzoek bemoeien en kennelijk niet zelfstandig kunnen begrijpen dat het de grenzen van het fatsoen overschrijdt om zo met families om te gaan. We zijn nu sinds begin april bezig met het achterhalen van telefoongegevens en hebben dit al zo vaak via verschillende kanalen helder en duidelijk kenbaar gemaakt. We begrijpen gewoonweg niet dat zo’n rapport dan eerst ergens in een la verdwijnt tot je zelf een persbericht uitstuurt met een smeekbede en het vervolgens wederom vertraging oploopt op een Nederlandse ambassade, terwijl de autoriteiten in Panama hier net als de familie om zitten te springen. Wij hebben tevens begrepen van mevrouw Pitti dat er bovendien mogelijk ook alternatieve en snellere manieren zijn om zo’n rapport op haar bureau te krijgen als men dat wil.

Wij hopen dat de Nederlandse autoriteiten snel bij zinnen komen en niet alleen de Panamese autoriteiten vandaag nog elektronisch het rapport mogen ontvangen maar dat wij als familie in Nederland, toegevoegd worden aan de verzendlijst. Op die manier hebben wij de informatie vandaag in handen waar we al ruim vier en halve maand achteraan jagen. Als je in Nederland stelt dat het slechts om een simpele verdwaling gaat en je verder geen onderzoek meer wil doen naar de oorzaak, is er ook geen enkel onderzoeksbelang meer om dit rapport niet vandaag nog vrij te geven aan de naasten. We verwachten dat de betrokken autoriteiten na dit persbericht eindelijk begrijpen dat de zaak voor de familie nog altijd wel degelijk grote spoed heeft, niet in de laatste plaats omdat het weer met de dag slechter wordt in Panama waar het regenseizoen nu snel in volle glorie zal gaan losbarsten en daarmee de kansen om resten van Kris te vinden aanzienlijk zullen slinken. Ook de kansen om antwoorden te vinden zullen dan met het wassende water weggespoeld worden.”

We krijgen de laatste weken steeds vaker van autoriteiten te horen; „Jullie kunnen de dood van jullie dochter niet accepteren en houden je vast aan strohalmen tegen beter weten in”

Het is niet zo dat we als familie niet kunnen accepteren dat Kris er niet meer is. Het is wel zo, dat we niet kunnen accepteren dat we niet alles doen om er achter te komen hoe en waarom. Al was het maar om dit lot andere families hopelijk te kunnen besparen door nu de onderste steen boven te willen halen voor zover dat mogelijk is. Dit is niet de eerste keer dat dit een familie in Boquete overkomt en als we nu niets doen, mogelijk ook niet de laatste. Dit gun je niemand! Zoeken naar antwoorden voor Kris is het laatste wat we nu nog kunnen doen in haar naam en dat zullen we dan ook niet nalaten, zelfs niet als niemand anders het belang daarvan kan inzien”

Naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de familie Kremers, Nikki van Passel +31 (0)6 300 430 40