Inhoud NFI onderzoek nog altijd niet bekend bij advocaten noch familie.

Persbericht

Inhoud NFI onderzoek nog altijd niet bekend bij advocaten noch familie.

Amersfoort – 9 september 2014 – Zowel in Nederland als in Panama blijft het wachten op de volledige rapportage van het NFI. Het NFI zou onderzoek gedaan hebben naar de telefoons en DNA onderzoek op de rugzak en andere zaken die gevonden zijn op 14 juni in Panama. Daarnaast hebben wij ook nog altijd geen nieuwe DNA rapportages ontvangen omtrent de eerder gevonden resten afgelopen periode, noch van bijvoorbeeld de spijkerbroek van Kris.

Serieuze uitgebreide zoekactie

Wij hebben begrepen dat er op vrijdag 29 augustus weer opnieuw stoffelijke resten zijn aangetroffen door indianen in Panama. Zo wordt duidelijk dat je niet meer kunt spreken over een vondst die per ongeluk wordt gedaan door toevallig langslopende indianen.

Wij willen de autoriteiten dan ook nogmaals aansporen zich te houden aan de belofte die aan ons en tevens in de media in juni al is uitgesproken dat zij een serieuze uitgebreide zoekactie zullen doen langs de rivier op de plaats waar eerder resten gevonden zijn en steeds nieuwe vondsten gedaan worden, teneinde zoveel mogelijk resten tegelijk naar Nederland te kunnen repatriëren. Van een serieuze actie is tot nu toe geen enkele sprake geweest. Je wil zeker weten dat alles wat we straks ontvangen, ook alles is wat na volledige inzet van de autoriteiten te vinden is!

Stoffelijke resten zo compleet mogelijk repatriëren

Als familie kun je niet overgaan tot afscheid nemen en het begraven van resten wanneer ze vrijgegeven worden, als het zeer waarschijnlijk is dat er volgende week weer wat gevonden kan worden, en de week erna weer. In de praktijk blijkt dat nu te gebeuren. Het is verschrikkelijk moeilijk voor ons als ouders en broers, maar ook voor ooms, tantes, vrienden en vriendinnen om te beseffen dat er 2 maanden later nog zoveel resten niet gevonden zijn van Kris en dat ze ergens langs een rivier liggen waar kennelijk wel regelmatig mensen langskomen.

Verzoek om helderheid

Wij willen dat de autoriteiten nu gaan aangeven wanneer zij deze belofte gaan uitvoeren en daadwerkelijk gaan zoeken naar de resten van Kris. Als er geen nieuwe zoektocht gaat komen met volledige inzet vanuit de autoriteiten, willen wij daar nu graag over geïnformeerd worden zodat wij als familie zelf een fatsoenlijke zoektocht op touw kunnen zetten waarmee een einde kan komen aan deze nachtmerrie en de ondraaglijk aanhoudende onzekerheid waarin we ons al sinds 1 april bevinden.

We zijn nu ruim 2 maanden verder sinds de rugzak gevonden is en we precies weten waar we moeten zijn maar hebben nog altijd amper informatie ontvangen vanuit de telefoons noch andere informatie. Met bijvoorbeeld locatie-gegevens is mogelijk precies vast te stellen waar we moeten zijn en of we het onderzoek verder kunnen voortzetten met die nieuwe feitelijke informatie. Het is onbegrijpelijk dat deze informatie nog altijd ook niet met onze advocaten gedeeld wordt.

Naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de familie Kremers, Nikki van Passel +31 (0)6 300 430 40

NFI onderzoeksresultaten nog altijd niet aangekomen bij Panamese autoriteiten

Persbericht

NFI onderzoeksresultaten nog altijd niet aangekomen bij Panamese autoriteiten..

Amersfoort – 1 september 2014 – Inmiddels hebben we begrepen dat het felbegeerde NFI rapport nog altijd niet in handen is van de officier van justitie in Panama, Betzaida Pitti.

Het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) heeft op 20 augustus jl. volgens verschillende media openlijk verklaard dat het door de Panamese autoriteiten verzochte onderzoek op 7 augustus jl. was afgerond en dat het rapport met de resultaten van dat onderzoek diezelfde dag is verzonden naar het Nederlandse Openbaar Ministerie. Dat bericht is in strijd met de informatie die het Nederlandse Openbaar Ministerie op 14 augustus 2014 en 20 augustus 2014 desgevraagd aan de Nederlandse advocaat van de familie Kremers heeft verstrekt. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft aan de advocaat van de familie Kremers laten weten dat het onderzoek door het NFI nog niet volledig zou zijn afgerond. Het Nederlandse Openbaar Ministerie liet weten te acteren op het verzoek om rechtshulp uit Panama en dat met de Panamese autoriteiten zou zijn afgesproken dat alle onderzoeksresultaten in één keer via het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie ter beschikking zouden worden gesteld van de Panamese autoriteiten.

 (meer…)